XnRnXZvLpO www.cumulus.eu.sk
Tlačiť Email

 

AKTUÁLNE:


Sme ministerstvom zdravotníctva SR schváleným výučbovým zdravotníckym zariadením na realizáciu praktickej časti vzdelávania v rámci špecializačného študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo pre Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.VYŠETRENIE PROTILÁTOK COVID-19

Imunologické laboratórium Cumulus s.r.o. má k dispozícii zatiaľ
najlepšiu metódu na stanovovanie hladiny tých pravých neutralizačných antivírus Covid – 19 protilátok, ( čiže protilátok majúcich základnú tzv. receptor-binding doménu), ktoré sa nazývajú tzv. S-1 spike protilátky.


Práve tieto a nie iné sú základom pravej humorálnej (čiže sérovej) anti-COVIDovej imunity, ktorá je úzko previazaná so skutočnou bunkovou (čiže celulárnou) imunitou proti tejto nebezpečnej chorobe.

(Celulárnu anticovidovú imunitu však nie je možné vyšetrovať v bežnej praxi).

Na zdravotnom trhu sa v poslednej dobe objavilo množstvo lacných, ale nedokonalých prístrojov a metodík, ktoré stanovujú len zmes nepodstatných protilátok, ktoré nemajú ochrannú imunitnú úlohu.

Najlepšia metodika na zistenie pravého stavu imunity je teda práve táto, ktorú robíme aj v našom laboratóriu.

Doporučujeme Vám, aby ste si krv dali vyšetriť v našom imunologickom laboratóriu.

Vyšetrenie hradia zdravotné poisťovne len za určitých podmienok.

Samoplatci:
(cena 14,- € bez odberu krvi u nás, aj s odberom krvi u nás 20,- €).

Tel.: OKBH: 055 625 18 20

OKI: 055 624 14 26 / 622 15 62 - kl. 146


PONUKA PRÁCE... pre viac informácii
kliknite ->TU
<-

Kontakt: referát pre ľudské zdroje

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

tel.: +421 903 610 902 , +421 55 7289490

 


Novinka v omladzovaní a hydratácii pleti.

Korekcia vrások, obnova pokožky,...

popis popis


Spomaľovanie prejavu starnutia...

DRAKULA TERAPIA

popis popis


 

Telefonický kontakt na novootvorenú prevádzku oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)
mob.: 0904 541 940
Tomášikova 151/8 , 040 01 Košice - sever

 


Vážení pacienti a klienti,
dávame Vám do pozornosti nové mobilné
telefónne číslo 0904 516 111 na ktorom sa môžete objednať
na pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Južná trieda 7 v Košiciach
(doterajšie číslo 0903 831 184 sa už nepoužíva).


 

Vitajte na našich stránkach.....

Vážené dámy a páni,

Srdečne Vás pozdravujeme a ponúkame Vám pozvánku do nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: polikliniky

Cumulus s.r.o., Košice,Rastislavova 45 a vysunutých pracovísk:

Košice, Južná trieda 7,

Komenského 37/A,

Tomašikova 151/8,

Spišské námestie č. 4,

Medzev, Kováčska č. 14,

Valaliky, Poľná č.14.

Ponúkame Vám liečebno-preventívnu starostlivosť v odboroch: vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,  a výkony oddelenia klinickej biochémie, hematológie, imunológie a alergológie.

Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorá je pre Vás zabezpečená prostredníctvom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na území Slovenskej republiky, vypracovali sme a vykonávame liečebné programy zamerané na včasné odhalenie a liečbu závažných ochorení a komplexnú rehabilitáciu dôležitú pre odstránenie stresu a fyzickej nepohody.

Jednotlivé programy si môžete prezrieť na našej webovej stránke a sú rozdelené podľa jednotlivých odborov nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

Vypracovali sme programy zvlášť pre špičkových manažérov, ale aj pre bežne zaťažených pracovníkov, ktoré je možné kombinovať s relaxačnými programami.

Nezabudnite sa postarať o svoje zdravie odborným vyšetrením, ktorým včas odhalíte možnosť vzniku závažného ochorenia.

Relaxačné programy odstraňujú stres a pôsobia uvolňujúco - podporujú pozitívne myslenie, nalaďujú organizmus k ozdravovacím procesom. Vytvárajú predpoklad pre nové pracovné, organizačné a osobné nápady a ich realizáciu.

Rozhodnite sa nájsť si voľný čas v prospech Vášho zdravia a navštívte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


PODPORTE NÁS , 2% Z DANE

Vážení priatelia !!!

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o pomoc a podporu, ktorú nám preukážete tým, že využijete v tomto roku možnosť darovať pre naše zdravotnické zariadenie Cumulus s.r.o. percentá z Vašich daní prostredníctvom nadácie SANUS.

Zabezpečíme pre Vás bez poplatku prednostné vyšetrenie v našom zariadení.

Je to jednoduché.

Nadácia SANUS, nám spätne poukáže tieto peniaze . Postup, tlačivá, poukážku a adresu tejto nadácie si vyzdvihnite u našich pracovníkov alebo stiahnite ako prílohy, viď nižšie.

 

Postup pre zamestnancov, ktorým daň zúčtoval zamestnávateľ:

Tlačivo o Potvrdení o zaplatení dane vyplní zamestnávateľ, Vy vyplníte jednoduché tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% z Vašej zaplatenej dane a podáte na príslušnom daňovom úrade.

Postup pre podnikateľov,: právnické a fyzické osoby/SZČO/.

Súčastou daňového tlačiva ktoré dobre poznáte /A,B resp.C typu/ je aj Vyhlásenie o poukázaní 1,5 % zaplatenej dane . To vyplníte a podáte na daňovom úrade .

!!! Nám potom zašlete v oboch prípadoch poukážku , kde uvediete túto sumu konkrétne a presne adresu príslušného daňového úradu. Len takto možno platbu identifikovať !!! Meno môžete, ale nemusíte písať.

na základe tejto poukážky si my vyžiadame sumu od tejto nadácie. Inak suma prepadne.

V prípade nutnosti ďalšieho spresnenia nás môžete kontaktovať na tel. číslo 055/7289490 alebo e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , kde Vám všetko podrobne vysvetlíme a pomôžeme s potrebnou administrativou.

Takže tieto Vami poukázané percentá z dane nepôjdu štátu, ale nám na nákup striekačiek, ihiel, zdravotného materiálu a zdravotnícku prístrojovú techniku a pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory.

Ďakujeme za pochopenie

 

manažment a pracovníci

Cumulus s.r.o.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3%zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Postup o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane zamestnanci,fyzické osoby,podnikatelia a právnické osoby.

Poukážka – informácia pre nadáciu a obdarovaného lekára.

 


AKCIA - Funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice systémom cvičenia

1 cvičenie (20 min.) pri obj. 11 a viac krát: 5€

1 cvičenie (20 min.) pri obj. do 10 cvičení: 6€

Akcie nezahŕňajú: Prvé cvičenie spojené s odborným výkladom o cvičení: 8€

Miesto výkonu činnosti - MEDZEV, Kováčska 14

( tel.: 0902 791 135 ) - Viac informácií

Miesto výkonu činnosti - Košice, Rastislavova 45
( tel.: 0902 035 744 ) - Viac informácií

Miesto výkonu činnosti - Valaliky, Poľná 4

Miesto výkonu činnosti - Zdr. zariadenie Sever, Komenského 37/A
( tel.: 0902 035 739 )
Miesto výkonu činnosti - Zdr. zariadenie Jazero, Spišské nám.4
( tel.: 055/ 674 43 06 )
Miesto výkonu činnosti - Južná trieda 7
( tel.: 055/ 622 90 17 )

INFORMÁCIA NA TEL.Č.: 055/6785910

 


Liečba rázovou vlnou – liečba bez skalpela

Využite najmodernejšiu ambulantnú liečbu chronického zápalu a bolesti pohybového aparátu.

 


Od 1.9.2011 vykonávame procedúru: Thajská masáž na pracoviskách:

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)

* Južná Trieda 7 , Košice 040 01( Nám.Osloboditeľov, napr. Domu Techniky )

* V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37\A, Košice 040 01K I N E S I O T A P I N G


viac tu:


 

 
 
 
(C) 2024 www.cumulus.eu.sk
Free Joomla Template designed by funky-visions.de
 


V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SME AKO PRVÉ PRACOVISKO....


Aktuálny cenník výkonov Cumulus s.r.o.
Platný od 27.3.2023

Ambulancie praktického lekára pre dospelých

Interné ambulancie

Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie(FBLR)

Laboratóriá klinickej hematológie, biochémie, imunológie a alergológie.
K I N E S I O T A P I N G

Mapka pracovísk Rehabilitácií (FBLR)
Cumulus s.r.o. v Košiciach a okolí

Cumulus s.r.o.

Rastislavova 45
Košice, 040 01
Slovenská republika

Tel.: 055/6785910
mob.: 0911 230 667

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

IČO: 36217417
DIČ: 2021698569