XnRnXZvLpO www.cumulus.eu.sk
Tlačiť Email

     Cumulus s.r.o., ako prevádzkovateľ aj spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek, udržuje krok s celoeurópskym trendom. Preto sme do praxe na Oddelení klinickej biochémie, hematológie a imunológie (ďalej OKBHI) zaviedli a zavádzame moderné špičkové prístroje od celosvetovo uznávaných výrobcov, na ktorých pracujú odborne vzdelaní pracovníci.

     Dôkazom kvality našej práce je skutočnosť, že OKBHI je zapojené do medzinárodných kontrôl kvality : 
- LABQUALITY, v ktorej je zapojených okolo 800 laboratórií,
- CEQUAL, do ktorej je zapojených okolo 100 laboratórií z 11 štátov Európy,
- SEKK, do ktorého sú zapojené štáty SR a ČR a v niektorých cykloch aj Nemecko,
- QCS, kontrola kvality firmy ROCHE, kde dosahujeme medzinárodne porovnateľné výsledky,o čom svedčia získané certifikáty.

     Neustály nárast chorôb a nutnosť správneho diagnostikovania a liečby kladie zvýšené nároky na vyšetrovacie metódy. Je samozrejmé, že kvalitná a rýchla diagnostika je základom správnej liečby pacienta, prístupu k prevencii a monitoringu, s cieľom zlepšiť celkovú starostlivosť o pacienta. Používaním špičkových produktov v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách a ich využitím v praxi, rastie dôvera pacienta k lekárovi.

Využite výhody ktoré sú : 

 • dodávka skúmaviek a ostatného odberového materiálu
 • dodávka sprievodných lístkov
 • spoľahlivejšia diagnostika
 • spokojnosť lekára
 • štandardizácia celosvetovo akceptovanej náväznosti metód, výsledkov a kontrol
 • lepšia komlexná starostlivosť o pacienta
 • spokojnosť pacienta, ktorá je základom dôvery pacienta k lekárovi
 • podpora prístupu k informáciám prostredníctvom systému Laboratórneho informačného systému (LIS).
 • v prípade Vášho záujmu aj napojením prostredníctvom internetu


      Výsledky jednotlivých vyšetrení sú lekárom k dispozícii hneď v deň odberu biologického materiálu, osobným prevzatím, na požiadanie doručením našou sanitárkou, resp. mailom v popoludňajších hodinách. Bežne sa výsledky doručujú do ambulancií nasledujúci deň po odovzdaní biologického materiálu do OKBHI.

Pri požiadavke o súrne vyšetrenia Vám výsledok oznámime ihneď telefonicky. Telefonicky sa oznamuje ihneď aj patologický výsledok, ktorý síce nebol označený ako súrny, ale vzhľadom na jeho závažnosť ohrozuje život pacienta.

     Analyzátory, s ktorými pracujeme sú vysokokapacitné, preto pri väčšom počte požadovaných vyšetrení nie je potrebné zbierať séra pacientov a výsledky sú k dispozícii skôr. V našich laboratóriách využívame laboratórny informačný systém (LIS).
     Transport biolog. materiálu urobí za Vás naša sanitárka, prípadne ho zvážame našim motorovým vozidlom, umožňujeme zvoz aj mimo dohodnutý čas telefonickým zavolaním na OKBHI, prípadne výsledok vyšetrenia doručíme po dohovore aj skôr ako je to bežné.

Kontakt :

Klinická Imunológia a alergológia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 04001

RNDr. Mocnejová Iveta

tel.: 055/6221426

tel.: laboratórium: 055/6221562-5 , klapka * 146


Klinická biochémia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 04001

Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc.

RNDr. Katarína Lepejová 

tel.: 055/6221562-5 , klapka * 114

tel.: laboratórium: 055/6251820 , mobil: 0903609567 , 055/6221562-5 klapka * 164


Klinická biochémia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37\A, Košice 040 01

Ing. Emília Fedorová

tel.: 055/7961375

 

Klinická hematológia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 04001

Prof. MUDr. Elena Tóthová

 tel.: 055/6221562-5 , klapka * 114

 

Klinická hematológia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37\A, Košice 040 01

Prof. MUDr. Elena Tóthová

 tel.: 055/7961375


ATEROSKLERÓZA – CHOROBA, KTORÁ ZATIAĽ NEBOLÍ, CHOROBA, O KTOREJ MOŽNO ANI NEVIETE...

Ateroskleróza je ochorenie, ktoré ľudstvo sprevádza celé stáročia. Podľa novej definície je ateroskleróza zápalovo proliferatívne degeneratívne ochorenie, s ktorým je nutné sa starostlivo zaoberať a snažiť sa odhaliť ho čo najskôr.

 

V rámci prevencie aterosklerózy a jej následkov Vám ponúkame kompletné biochemické vyšetrenie.

 

Stanovenie sérových, či plazmatických lipidov a lipoproteínov a ich následná interpretácia prostredníctvom zaraďovania do jednotlivých rizikových skupín aterogenity sa stala neoddeliteľnou súčasťou stratégií pri odhaľovaní a liečení kardiovaskulárnych ochorení.

 

Naše pracovisko používa spoľahlivé automatizované metódy na priame stanovenie lipidov (celkový cholesterol, HDL a LDL – cholesterol, triracylglyceroly) v sére, čo účinne napomáha v rutinnej praxi pri vyhľadávaní rizikových pacientov.

 

Okrem vyššie spomínaných lipidových parametrov je možné stanoviť aj ďalší dôležitý analyt – ako ukazovateľ zápalového procesu – reaktant akútnej fázy CRP. Zistilo sa totiž, že chronický zápal je dôležitou zložkou pri vývoji a rozvoji aterosklerózy. Celý rad epidemiologických štúdii ukázal, že zvýšené sérové hladiny CRP súvisia s budúcim rizikom koronárnych príhod. Laboratórne a klinické dôkazy potvrdili, že ateroskleróza nie je len poruchou lipidových zásob.

 

Stanovenie vysokocitlivého CRP spolu s ostatnými lipidovými parametrami a s vypočítanými indexami aterogenity, ktoré môžu byť hodnotené ako rizikové napriek tomu, že boli vypočítané z fyziologických nameraných hodnôt, významne zvyšuje možnosť identifikácie osôb s rizikom kardiovaskulárnych príhod. Toto vyhľadávanie v rámci preventívneho programu Vám práve teraz panúkame.

 

S cieľom zistiť Váš zdravotný stav je možné z Vašej krvi vyšetriť celkový cholesterol, HDL a LDL – cholesterol, triacylglyceroly a CRP. Následne zo získaných výsledkov vypočítame indexy aterogenity a pri udaní Vašej výšky a váhy aj Váš Body Mass Index (BMI). Kompletné zhodnotenie si môžete vyzdvihnúť každý piatok, v prípade vysokého počtu záujemcov aj v deň odberu v popoludňajších hodinách.Do Vašej pozornosti uvádzame že:
 • Ako prvé pracovisko na Slovensku sme začali vyšetrovať diamínoxidázu-DAO
 • ako prví v Košiciach, sme začali vyšetrovať všetky podtriedy Imunoglobulínov IgA (IgA1,IgA2)
 • stanovujeme fagocytózu prietokovou cytometriou
 • ako prví v Košiciach sme začali stanovovať a stanovujeme všetky podtriedy Imunoglobulínov IgG (IgG1,IgG2,IgG3,IgG4)
 • máme najnižššiu cenu stanovenia komponentov špecifických IgE metódou ALEX pre samoplatcov

 
 
 
(C) 2024 www.cumulus.eu.sk
Free Joomla Template designed by funky-visions.de
 


V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SME AKO PRVÉ PRACOVISKO....


Aktuálny cenník výkonov Cumulus s.r.o.
Platný od 27.3.2023

Ambulancie praktického lekára pre dospelých

Interné ambulancie

Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie(FBLR)

Laboratóriá klinickej hematológie, biochémie, imunológie a alergológie.
K I N E S I O T A P I N G

Mapka pracovísk Rehabilitácií (FBLR)
Cumulus s.r.o. v Košiciach a okolí

Cumulus s.r.o.

Rastislavova 45
Košice, 040 01
Slovenská republika

Tel.: 055/6785910
mob.: 0911 230 667

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

IČO: 36217417
DIČ: 2021698569