Sme ministerstvom zdravotníctva SR schváleným výučbovým zdravotníckym zariadením na realizáciu praktickej časti vzdelávania:


Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Prešovskej univezity v Prešove Fakulty zdravotníctva v odbore fyzioterapia
Partizánska č.1, Prešov 080 01


Strednej zdravotníckej školy v odbore fyzioterapia
Kukučínova 40, Košice 041 37Slovenského Červeného kríža - Územného spolku SČK Košice - mesto, v rekvalifikačnom štúdiu v odbore základná masáž - klasická
Komenského 19, 04001 Košice