Sme výučbovým pracoviskom:

  • Prešovskej univezity v Prešove Fakulty zdravotníctva v odbore fyzioterapia; ul. Partizánska č.1, Prešov 080 01
  • Strednej zdravotníckej školy v odbore fyzioterapia; Kukučínova 40, Košice 041 37
  • Slovenského Červeného kríža - Územného spolku SČK Košice - mesto, v rekvalifikačnom štúdiu v odbore Základná masáž - klasická; Komenského 19, 04001 Košice