AKTUÁLNE:

Zorganizovali sme v poradí jedenásty odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v stredu 13.11.2019 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

NOVEMBROVÉ NOVINKY V MEDICÍNE

PROGRAM:

14,30 hod.

REGISTRÁCIA - otvorenie a privítanie účastníkov

MUDr. Vojtech Popik., Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc.

 

14,45 hod.

Nie je to prvý, ale ani druhý typ diabetes mellitus – je to monogénový diabetes (MODY)

Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc.

 

15,20 hod.

Možnosti diagnostiky vírusových a bakteriálnych infekcií v podmienkach klinickej praxe

MUDr. Marián Zelina

 

15,55 hod.

Nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD)

Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc., Fraenkel Emil

 

16,30 hod.

Deficit vitamínu B12 z pohľadu klinika

MUDr. Miriam Mítniková

 

17,05 hod.

Artroskopia – operačná metóda liečby športových úrazov

MUDr. Marek Tomčo, PhD.

 

17,40 hod.

Patogenéza diabetickej retinopatie.

Prof. MUDr. Oliver Rácz CSc.

  


Zorganizovali sme v poradí desiaty odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v stredu 18.10.2018 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

JESENNÉ OKNO V MEDICÍNE

PROGRAM:

14:30 hod.
REGISTRÁCIA - otvorenie a privítanie účastníkov

                                     Popik V., Rácz O.

 

14:45 hod.

Kardiomarker GDF-15

Varmusová E.

 

15:20 hod.

Vitamin D je aktuálna téma.

Zelina M..

 

15:55 hod.

Preeklampsia nie je len problém gynekológie a pôrodníctva, ale aj
vnútorného lekárstva.

Brenišin M, Turčániová Z. , Rácz.O

 

16:30 hod.

Psychologická inzulínová rezistencia a klinická inercia pri
inzulínovej liečbe diabetikov druhého typu
.

Linková M, Rácz O.

 

17:05 hod.

Mitochondriové choroby z hľadiska praktického lekára.

Rácz O.

 

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.

 

Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacích kartičiek účastníkov. Zorganizovali sme v poradí deviaty odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v stredu 04.10.2017 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

JESENNÉ NOVINKY V MEDICÍNE


PROGRAM:

14:30

REGISTRÁCIA - otvorenie a privítanie účastníkov

Popik V., Rácz O.

 

 14:45

Heterogenita druhého typu a diabetes mellitus – škatuľkovanie alebo model

maliarskej palety?

Rácz O.

 

15:15

Perspektívy skorej diagnózy a prevencie neurodegeneratívnych ochorení vychádzajúce

z nových poznatkov ich patogenézy.

Rácz O., Polanová M., Brenišin M.

 

15:45

Nové možnosti farmakoterapie chronického srdcového zlyhávania

Majerčák I.

 

16:15

Úloha troponínov u pacientov s podozrením na NSTEMI

Margóczy R.

 

16:45

Možnosti operačnej liečby artrózy váhonosných kĺbov

Tomčo M.

 

17:20

Aloe – cenný dar z prírodnej lekárne

Košlík Š.

 

 

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacích kartičiek účastníkov.
 

 

 V dňoch 30.9 a 1.10 2017 sme spoluorganizovali XVI. FYTO-APITERAPEUTICKÉ  DNI s medzinárodnou účasťou. 

 


 

Zorganizovali sme v poradí ôsmy odborný seminár, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 23.6.2016 o 14.30 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacích kartičiek účastníkov.
 
 
 
 

PROGRAM:

14:30

REGISTRÁCIA - otvorenie a privítanie účastníkov

Popik V., Rácz O.

 

14:45

Bisphenol A – endogénny disruptor

Hubková B., Lazúrová Z., Lazúrová I., Mareková M.

 

15:15

Diabetes mellitus, telesné cvičenie a šport

Rácz O., Küchelová Z., Valachová H.

 

15:45

Gastrointestinálne prejavy autonómnej neuropatie pri diabetes mellitus

Blichová J., Lepej J., Rácz O.

 

16:15

Ovarialna rezerva a AMH

Hudec B.

 

16:45

Čo nám hovoria prekvapujúce nálezy?

Lepej J., Lepejová K.,

 

17:20

Nastal čas na zmenu?

Rajecová O.

 

Ku každej prednáške bol vyhradený čas na diskusiu v dĺžke 15 min.

 Prejsť na Fotogalériu:

( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )

 


V dňoch 5. a 6. septembra 2015 sme spoluorganizovali XV. FYTO-APITERAPEUTICKÉ  DNI s medzinárodnou účasťou. Zaujímavé prednášky , s novými poznatkami v uvedených témach, boli hodnotené zúčastnenými poslucháčmi, ako veľmi inšpiratívne v ich ďalšej odbornej práci.

 

Image 


Siedmy odborný seminár Cumulus s.r.o.


Viac informácií: Tel.: 055/6785910

 


LETNÉ OKNO NOVINIEK V MEDICÍNE

Zorganizovali sme v poradí siedmy odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v pondelok 08.6.2015 o 14.30 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.
Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacích kartičiek účastníkov.


PROGRAM

 


14:30

REGISTRÁCIA - otvorenie a privítanie účastníkov

Popik V., Rácz O., Reinig A.M.


14:45

Nové možnosti v laboratórnej diagnostike ochorení srdca a ciev

Rácz O., Popik V., Lepejová K.


15:25

Intraatriálna porucha vodivosti a vlna P

Kotuľáková Z., Chovanec J., Sedláková E.


15:50

Malí genetickí nindžovia (mikroRNA) v zdraví a chorobe – súčasný stav a perspektívy

Sedláková E., Rácz O.


16:20

Kardiálne biomarkery pri srdcovom zlyhávaní

Kubala J.


16:55

Možnosti posúdenia funkcie obličiek a prínos Cystatínu C

Lepej J., Lepejová K., Rácz O., Tóthová V., Mocnejová I.


17:30

Apiterapia – podpora zdravia včelími produktmi

Košlík Š.,


Ku každej prednáške bol vyhradený čas na diskusiu v dĺžke 15 min.

Po ukončení odborného seminára prebehla neformálna diskusia.

 

Prejsť na Fotogalériu:

( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )

 


 Šiesty úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.


MÁJOVÉ NOVINKY V MEDICÍNE

Zorganizovali sme v poradí šiesty úspešný odborný seminár, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 22.5.2014 o 14.30 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.
Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacích kartičiek účastníkov.

PROGRAM

14.30

Registrácia - otvorenie a privítanie účastníkov

Popik V.,Rácz O.

14.45

Cancer World Report 2014 z pohľadu lekára prvého kontaktu

Rácz O., Ništiar F., Čisláková L., Maceková D.

15.20

Klinický potenciál vyšetrenia NT-proBNP a jeho význam v diagnostike srdcového zlyhania

Slanina M.

16.15

Význam sérových nádorových onkomarkerov v primárnej starostlivosti onkologických ochorení

Sanislo Ľ.

17.10

Key advances in Medicine 2014. Prehľad o významných výsledkoch vo výskume,diagnostike a liečbe chorôb jednotlivých systémov v uplynulom roku

Rácz O., Ništiar F.

18.05

Súčasné trendy v diagnostike Alzheimerovej choroby

Lepej J., Gdovinová Z., Blašková H., Lepejová K., Jurgová T.

 

Ku každej prednáške bol vyhradený čas na diskusiu v dĺžke 10 minút.

Po ukončení odborného seminára prebehla neformálna diskusia.

 

Prejsť na Fotogalériu:

( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )

 


13.2.2013

Piaty úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.

Zorganizovali sme v poradí piaty odborný seminár, ktorý sa uskutočnil v utorok 12.2.2013 o 14.30 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.
Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacich kartičiek účastníkov.

Program:
Téma:
OPÄT NIEČO NOVÉ DO NAŠEJ PRAXE

14.30 Registrácia - otvorenie a privítanie účastníkov

Popik V.,Rácz O.

14.45 Kostné markery a vitamín - D

Varmusová E.

15.20 Psoriáza a kardiovaskulárne choroby

Rácz O.,Pivarníková E.

15.55 Neskoré následky vrodených chorôb srdca

Sedláková E.,Sedlák J.,Rácz O.

16.30 Nové biochemické ukazovatele porúch metabolizmu lipidov

Vaník V.,Oravec S.,Rácz O.

17.15 Charakteristika, význam a postavenie naturálnej medicíny v komplexnej medicíne

Košlík Š.

 

Po ukončení odborného seminára prebehla neformálna diskusia.

 

Prejsť na Fotogalériu:
( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )

 

 


 

Archív:

24.2.2012

Štvrtý úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.

Zorganizovali sme v poradí štvrtý odborný seminár, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 23.2.2012 o 14.30 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.
Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacich kartičiek účastníkov.

Program:
Téma: Nové poznatky do našej praxe


14.30 Registrácia - otvorenie a privítanie účastníkov
Popik V.,Rácz O.

14.45 Fruktózamín - živý alebo mŕtvy?
Rácz O.,Mocnejová I.,Fedorová E.,Doničová V.,Lepejová K.,Dombrovský P.

15.30 Od DAO k neolitickej teórii pandémie alergií
Talán V.

16.15 TnT HS - predbehla analytika kliniku?
Lepejová K.,Lepej J.,Sedláková E.,Rácz O.,Mocnejová I.,Bálková O.

17.00 Druhá etapa rozvoja Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny - čo Vám
môžeme ponúknuť. Nové diagnostické a terapeutické postupy.
Lepej J., Marín I.,Tóthová V.,Cápová V.

Po ukončení odborného seminára prebehla neformálna diskusia spojená s občerstvením.

Prejsť na Fotogalériu:
( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )

 

 


30.11.2010

Tretí úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.

Zorganizovali sme v poradí tretí odborný seminár, ktorý sa uskutočnil 29.11.2010 o 14.00 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacich kartičiek účastníkov.

Téma: NOVÉ METÓDY LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY A ICH SPRÁVNA INTERPRETÁCIA V PRAXI

14:00 REGISTRÁCIA – OTVORENIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV

14:15
Rácz Oliver - Guideliny? Evidence based? Personalized? A čo tak trochu patofyziológie!

15:00
Lepejová K, Rácz O Lepej J, Mocnejová I, Popik V - Cystatín C - kvalitnejší marker pre posúdenie glomerulárnej filtrácie v porovnaní s kreatinínom

15:45
Lepej J, Lepejová K, Rácz O - D-dimér a jeho úloha v diagnostike trombembolických stavov

16:30
Rácz O, Javorská B, Lepejová K, Horská M, Fedorčuková E - Praktické skúsenosti a úvahy o význame stanovenia D-diméruv ambulantnej praxi

17:15
Rácz O, Gaško R, Lepejová K, Mocnejová I, Popik V, Drozda M - LDL, HDL, apoB – čo sú tieto analyty v skutočnosti?


Po ukončení odborného seminára prebehla neformálna diskusia spojená s občerstvením.

Prejsť na Fotogalériu:
( pri problémoch s otvorením odkazu povoliť v prehliadači vyskakovacie okná )5.12.2008

Druhý úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.

Zorganizovali sme v poradí druhý odborný seminár, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 4.12.2008 o 14.00 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníkom seminára boli kredity pripísané elektronickým spôsobom do registra CME, prostredníctvom vzdelávacich kartičiek účastníkov.

Téma: Svetlá nových poznatkov v medicíne


14.00 - Registrácia - otvorenie a privítanie účastníkov

MUDr.V.Popik14.15 - Využitie kardialnych markerov v ambulanciach.NT-pro BNP a ultrasensitívny Troponín

Ing.T.Godarská, prof.MUDr.M.Engliš DrSc.15.00 - Srdcové esá

doc.MUDr.O.Rácz CSc. mim.prof., MUDr.E.Sedláková, MUDr.J.Sedlák15.45 - Ako môže P1NP pomôcť pri monitorovaní pacientok s karcinómom prsníka

doc.MUDr.J.Lepej CSc.mim.prof., RNDr.K.Lepejová,MUDr.R.Lenártová16.30 - Nový smer v klinickej imunológii, syndróm histamínovej intolerancie

MUDr.V.Talán,RNDr.I.Mocnejová,MUDr.A.Šimkovič,MUDr.V.Popik17.05 Vertebrogénny algický syndróm - Vplyv terapie v ambulantnej rehabilitácii na kvalitu života

Mgr.V.Knap, Bc.K.Oravcová17.15 - Psychosociálne aspekty v rehabilitácii pacientov s diagnózou infarkt myokardu

PhDr.M.Ištoňová,PhDr.K.Kociová,Mgr.V.Knap17.25 - Príčiny vzniku degeneratívnych ochorení platničiek v oblasti driekovej chrbtice

Mgr.P.Nechvátal, PhDr.M.Ištoňová, PhDr.K.KociováPo ukončení odborného seminára prebehla neformálna mikulášska diskusia spojená s občerstvením.

 

Prejsť na Fotogalériu:
( pri problemoch s otvorenim odkazu povolit v prehliadaci vyskakovacie okna )7.12.2007

Prvý úspešný odborný seminár Cumulus s.r.o.

Zorganizovali sme odborný seminár, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6.12.2007 o 14.00 v sále kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici č.4 v Košiciach.

Seminár je zaradený do nepretržitého medicínskeho vzdelávania.
Účastníci seminára dostali na záver certifikát s 3 kreditmi pridelenými SACCME.

Téma: Využívame dostatočne možnosti diagnostiky a liečby?

Prejsť na Fotogalériu:
( pri problemoch s otvorenim odkazu povolit v prehliadaci vyskakovacie okna )