Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)


Pracoviská:

 

Južná Trieda 7 , Košice 040 01

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever , Komenského 37/A , Košice 040 01

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 040 01

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Nad Jazerom , Spišské Námestie 4 , Košice 040 01

V zdravotnom stredisku - Kováčska 14, Medzev 044 25

Poľná 4, Valaliky 044 13 ( vedľa obecného úradu, pri lekárni )


Laboratóriá

Hematológia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 040 01

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever , Komenského 37/A , Košice 040 01


Klinická Biochémia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 040 01

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie Sever , Komenského 37/A , Košice 040 01


Klinická Imunológia a alergológia

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH , Rastislavova č.45 , Košice 040 01