Prevrat v diagnostike a liečbe alergií !!!

Prevrat v diagnostike a liečbe alergií !!!


Úplne nový prístup v diagnostike alergií zverejnilo OKBHI Cumulus s.r.o. v novembri 2008 , ako prvé v Slovenskej republike a v Českej republike.


Ide o laboratórne vyšetrovanie enzymopaticky podmienených alergií, u ktorých nie je primárny mechanizmus v imunologickej oblasti poruchy tvorby protilátok, ale v oblasti patológie enzýmových vybavení pacienta a to konkrétne defektu enzýmu diaminooxidáza. Touto doteraz neznámou chorobou trpí až 3 % populácie a 30 % pacientov alergologických ambulancií ale aj významné percento pacientov ambulancií neurologických,gynekologických a gastroenterologických.


Sme prvé pracovisko v Slovenskej republike, ktoré začalo vykonávať vyšetrenie hladiny enzýmu diaminooxidázy. Bližšie informácie k vyšetreniu pacienta, alebo k odoslaniu biologického materiálu na uvedené vyšetrenie dostanete na t.č.:

RNDr. Mocnejová Iveta - 055/6221426

Laboratórium - 055/6221562-5 , klapka * 146


Ďaľšie informácie : práca Histamínová intolerancia publikovaná v odbornej tlači Klinická imunológia a alergológia č.3/2008,zväzok 18,str.12-16.